Vipe Ab:s historia

Verksamheten började år 1999 under företagsnamnet PF-tuote (PF-produkt). Då började vi marknadsföra och vidareutveckla apparaturen. Före det hade vi redan I några års tid utvecklat systemet genom att plocka bär ur vilda buskar. Verksamheten blev så småningom större och år 2002 bytte vi företagsform och namn till Vipe Oy (aktiebolag). Vipe är ett familjeföretag och verksam i huvudsak kvällstid och veckosluten vid sidan av egentligt arbete.

puristin