Användning

Vipe-apparaturen plockar bären effektivt men varsamt och avskiljer samtidigt rosket. Vipe är utvecklad för att fungera bra också med sorter som är svåra att plocka. Bären sugs med speciella munstyck genom sorteringsenheten till behållaren som snabbt kan tömmas. Rosket avskiljs till en egen behållare. Justeringsanordning för sorteringseffekten finns ovanpå behållaren.

Beroende på sorterares modell och bär som plockas kan 1 till 8 plockare arbeta med en enhet.

Buskarna skadas inte under plockningen och man kan använda skyddshandskar i arbetet.

Sorteraren fungerar med sugluft, därför behövs också en sugare.

Vipe-apparatur är bevisligen testad med havtorn, vinbär och krusbär. (video)

Effekt

Bärsort

effekt / plockare

Havtorn

2,5 - 12 kg/timme

Röda vinbär

8 - 14 kg/timme

Svarta vinbär

8 - 14 kg/timme

Krusbär

8 - 14 kg/timme

Vipe-sorteraren rensar blåbär, lingon och tranbär. (video)